Дослідження існуючих методичних підходів аналізу рівня інвестиційної привабливості підприємств України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В даній статті здійснене дослідження існуючих методичних підходів аналізу рівня інвестиційної привабливості підприємств в сучасних умовах їх застосування на підприємствах України.
In the given clause research of existing methodical approaches of the analysis of level of investment appeal of the enterprises in modern conditions of their application at the enterprises of Ukraine is performed.

Опис

Ключові слова

показники фінансові, показники економічні, коефіцієнти, оцінка, аналіз

Бібліографічний опис

Стригуль Л. С. Дослідження існуючих методичних підходів аналізу рівня інвестиційної привабливості підприємств України / Л. С. Стригуль // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 20 (993). – С. 22-31.