Необхідність удосконалення системи адміністрування податків та зборів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

The problems of administration of taxes are considered in the article. Faults of the state tax policy during reforming economy are shown. The ways of improvement of the control mechanism to tax system of Ukraine are offered.

Опис

Ключові слова

політика податкова, система податкова, реформування економіки, регулювання

Бібліографічний опис

Линник О. І. Необхідність удосконалення системи адміністрування податків та зборів / О. І. Линник, Є. В. Анісімова // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 63. – С. 19-22.