Мінімізація ризиків купонного маркетингу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В статті розглянуті основні види ризиків купонного маркетингу для різних учасників купонної акції. Розроблені рекомендації щодо мінімізації цих ризиків для кожного з учасників. Вказані основні вимоги до оформлення купону, як головного елементу купонного маркетингу. Охарактеризований вплив кожного з учасників на проходження купонної акції і на ризики інших учасників
Опис
Ключові слова
стимулювання збуту, купон, акції, споживач, посередник, сертифікати
Бібліографічний опис
Сударкіна С. П. Мінімізація ризиків купонного маркетингу / С. П. Сударкіна, Ф. М. Плотніков, Грабовенко Є. В. // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 33 (1076). – С. 181-187.