Оцінювання потенціалу орієнтованого на знання інноваційного розвитку промислових підприємств

Ескіз недоступний

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Анотація

Виконано аналіз і оцінку потенціалу орієнтованого на знання інноваційного розвитку промислових підприємств України.
Analysis and assessment of the potential of knowledge-oriented innovative development of industrial enterprises of Ukraine was carried out.

Опис

Ключові слова

інноваційний розвиток, управління знаннями, промислові підприємства, четверта промислова революція, технологічні уклади, innovative development, knowledge management, industrial enterprises, fourth industrial revolution, technological systems

Бібліографічний опис

Ілляшенко С. Оцінювання потенціалу орієнтованого на знання інноваційного розвитку промислових підприємств / С. Ілляшенко, Ю. Шипуліна // Forum EFBM 2.0. Зміни. Адаптація. Нова економіка : матеріали [2-го] Міжнар. форуму "Сучасні тенденції та суперечності розвитку світової економіки та міжнародного бізнесу (29 вересня 2021 р.), 28 вересня - 1 жовтня 2021 р. = Forum EFBM 2.0. Changes. Adaptatiion. New economy : Proc. of the [2-nd] Intern. Forum "The world economy and international business development: current trends and contradictions (Septtember 29, 2021), September 28 - October 1, 2021 / ред. кол.: А. І. Ігнатюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 55-56.