Нейромережева система розпізнавання автономера

Ескіз недоступний

Дата

2020

DOI

doi.org/10.26906/SUNZ.2020.4.088

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Анотація

Предметом дослідження є нейромережева система ідентифікації автомобільних номерів на зображеннях, отриманих за допомогою відеорегіструючих засобів. Метою роботи є забезпечення процесу розпізнавання номерних знаків транспортних засобів в широких межах зміни кутів спостереження і рівнів освітленості. Завдання – дослідження нейромережевої системи розпізнавання автономерів на зображеннях, отриманих за допомогою засобів відеофіксації в широких межах зміни кутів спостереження і рівнів освітленості. Аналіз проблем методів та алгоритмів автоматизованого розпізнавання номерів автомобілів показав, що найбільш перспективно використовувати нейромережеві алгоритми, які підлаштовуються до зміни умов спостереження засобів контролю дорожнього руху. Рішення завдання розпізнавання автомобільних номерів можна представити у вигляді ряду підзадач, що включають в себе первинну обробку зображення, виявлення області номера на зображенні, сегментацію символів і роз
The subject of this research is the neural network system of identification of car license plates on images obtained by means of video recording means. The purpose of this work is to ensure the process of recognition of license plates of vehicles in a wide range of changing angles of observation and light levels. The task is to study the neural network system for recognizing license plates on images obtained by means of video recording in a wide range of changes in the angles of observation and light levels. The analysis of problems of methods and algorithms of automated recognition license plates of cars has shown that it is most perspective to use neural network algorithms which are adjusted to change of conditions of supervision of means of traffic control. The solution to the problem of recognizing car license plates can be presented in the form of a number of subtasks, which include primary image processing, detection of the area of the license plate in the image, character segmentation and character recognition. Conclusions: the proposed neural network system for license plate recognition, which allows you to search for text areas at any angle in different lighting conditions. The system allows you to recognize car license plates in a wide range of changes in distance to the car, viewing angles and light levels

Опис

Ключові слова

вимірювальна система, температурні вимірювання, мікропроцесорний вимірювач, обробка даних, measuring system, temperature measurement, microprocessor meter, data processing

Бібліографічний опис

Подорожняк А. О. Нейромережева система розпізнавання автономера / А. О. Подорожняк, Н. Ю. Любченко, Г. В. Гейко // Системи управління, навігації та зв'язку. – 2020. – Вип. 4. – С. 88-91.