Керування графіка навантаження в електричних мережах споживачами-регуляторами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НВП ПП "Технологічний Центр"

Анотація

Досліджено переваги впровадження засобів управління режимами споживання електричної енергії, за рахунок використання споживачів-регуляторів, що дає можливість підвищити енергоефективність режимів роботи розподільчих мереж в системах електропостачання. Проведена оцінка потенційного економічного ефекту від вирівнювання графіка електричного навантаження в об’єднаній енергетичній системі, яка заснована на реалізації критерію оптимального розподілення включення споживачів-регуляторів на визначеному проміжку часу.
Benefits of the introduction of control modes of electric power consumption through the use of consumer-regulators, which makes it possible to increase the energy efficiency of modes of distribution networks in power systems, are investigated. The assessment of the potential economic effect of leveling the schedule of electric load in the united energy system, which is based on the realization of the optimum distribution criterion for ac-cessing customer-regulators at a certain period of time.

Опис

Ключові слова

енергоефективність, система електропостачання, атомна електрична станція, теплопостачання, електричний теплогенератор, energy efficiency, electric power system, electric load schedule, consumer-regulator

Бібліографічний опис

Керування графіка навантаження в електричних мережах споживачами-регуляторами / С. В. Бахмачук [та ін.] // ScienceRise. – 2016. – №2/2 (19). – С. 50-57.