Особливості структуроутворення в склокристалічних матеріалах на основі системи MgO–Al2O3–SiO2

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Середняк Т. К.

Анотація

Опис

Ключові слова

склокристалічні матеріали, структуроутворення, кордієрит, магнійалюмосилікатні скломатеріали, ситалізація, муліткордієритові склокристалічні матеріали, низькотемпературна кристалізація, муліт

Бібліографічний опис

Тимофєєв В. Д. Особливості структуроутворення в склокристалічних матеріалах на основі системи MgO–Al2O3–SiO2 / Тимофєєв В. Д., Саввова О. В., Фесенко О. І. // Фізико-хімічні проблеми технології тугуплавких неметалевих та силікатних матеріалів : тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф., 10-11 жовтня 2018 р. = Physical and chemical issues of refractory non-metallic and silicate materials technology : abstr. of sci. rep. of Intern. sci. and techn. conf., October 10-11, 2018 / орг. ком.: О. А. Півоваров [та ін.]. – Дніпро : Середняк Т. К., 2018. – С. 47-48.