Державна політика доходів населення та її вплив на соціальний розвиток

Ескіз недоступний

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

державна політика, розмір сукупних доходів, робоча сила, нерівність

Бібліографічний опис

Решетняк Н. Б. Державна політика доходів населення та її вплив на соціальний розвиток [Електронний ресурс] / Н. Б. Решетняк // Розвиток соціальної інфраструктури регіонів в умовах євроінтеграції: економіко-правові аспекти : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 1-28 лютого 2019 р. / Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – 4 с. – URL: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/2109/1994, вільний (дата звернення 01.02.2023 р.).