Вплив добавок вугілля на піропластичні властивості високоглиноземистих льоточних мас для доменних печей

Ескіз недоступний

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Демонструються шляхи досягнення збалансованого співвідношення вуглецевмісна добавка/антиоксидант, у тому числі із застосуванням у складі коксівного вугілля, сприяючого збереженню піропластичного стану маси при підвищених температурах і що дозволяють розв’язати проблему преміксів і відмовитися від дорогих імпортних смол різного типу. Показано переваги льоточних мас ТОВ “Дружківський вогнетривкий завод” в порівнянні з аналогічними масами інших фірм.
The ways of achievement of the balanced correlation carbon-containing addition/antioxidant ratio are presented, including with application in composition of coking coals, which assist to saving the pyroplastic state of mass at increasing temperatures and allow to decide the problem of resin-containing premixes, as well as give up the expensive imported resins of different types. The advantages of the flying masses of TOV “Dryzhkivskiy Vognetrivkiy Zavod” in comparison with the analogical masses of other firms are shown.

Опис

Ключові слова

доменні печі, льоточні маси, неформовані маси, вуглецевмісна добавка, антиоксидант, піропластичні властивості, blast furnaces, tap-hole refractory masses, unformed masses, carbon-containing additions, antioxidant, pirroplastic properties

Бібліографічний опис

Вплив добавок вугілля на піропластичні властивості високоглиноземистих льоточних мас для доменних печей / С. М. Логвінков, І. А. Остапенко, В. М. Шумейко, О. М. Борисенко, І. К. Малік // Сучасні технології переробки пальних копалин : тези доп. 2-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 квітня 2019 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – С. 33-34.