Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Нечіткі моделі та методи"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Метою проведення лабораторних занять є вивчення етапів синтезу систем нечіткого логічного висновку для використання в різних предме-тних галузях. Моделювання нечітких систем є необхідною складовою розв‘язання задач з ненадійними і слабко формалізованими вихідними даними.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, функції належності нечітких множин, нечіткий логічний висновок, системи керування, нечіткий регулятор, синтез нечітких систем керування

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Нечіткі моделі та методи" : для студентів напрямку "Прикладна математика" / уклад.: Ю. І. Дорофєєв, О. В. Костюк ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – 48 с.