Формування інноваційної та інвестиційної політики промислового підприємства на засадах збалансованої системи показників

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Авторами запропоновано методичні та практичні пропозиції щодо використання збалансованої системи показників при формуванні інноваційно-інвестиційної політики промислового підприємства. Розроблено методи визначення потенційних можливостей збалансованої системи показників для вітчизняних підприємств, надано пропозиції по складу традиційний складових цієї системи у відповідності з поставленими завданнями.
The authors offer methodological and practical suggestions for using the balanced scorecard in the formation of innovation and investment policy of industrial enterprise. The methods of determining the potential opportunities of the balanced scorecard for domestic enterprises, there are suggestions for the composition of the traditional components of the system in accordance with the tasks. Proposed to improve the efficiency of formation of innovative-investment policy is proposed to use one of the most famous models of the complex providing of efficiency of industrial enter prises - balanced scorecard. It is proven that traditional methods of formation of innovative-investment policy, which are now more often used in industrial enterprises, do not meet the needs of the enterprise to respond swiftly to changes in external and internal innovation and investment processes in the industry.
Опис
Ключові слова
стратегічна карта, ЗСП, конкурентоспроможність, продукція, strategic map, BSC
Бібліографічний опис
Перерва П. Г. Формування інноваційної та інвестиційної політики промислового підприємства на засадах збалансованої системи показників / П. Г. Перерва, Т. О. Кобєлєва, Н. П. Ткачова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – № 59 (1168). – С. 96-100.