Інтелектуальна власність. Англійська мова професійного спілкування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В навчальному посібнику подано систему вправ для формування навчальних навичок та умінь, а також розвитку вмінь комунікативного читання в галузі захисту інтелектуальної власності. Призначено для студентів старших курсів вищих закладів освіти, які вивчають професійно-орієнтовану англійську мову.
The course is aimed at developing skills in communicative reading of specialist literature in the field of intellectual property. The system of tasks also includes activities for building study skills. The book is designed for senior students at tertiary level studying English for special purposes.

Опис

Ключові слова

англійська мова, професійна лексика, лексика англійської мови, комунікативні уміння, англомовні уміння, галузь захисту інтелектуальної власності

Бібліографічний опис

Інтелектуальна власність. Англійська мова професійного спілкування : навч. посібник / Г. В. Комова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2006. – 148 с.