Аналіз ефективності методів визначення ціни на підприємствах дистриб'юторської сфери

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Пропонуються методи визначення ціни на підприємствах дистриб'юторської сфера та їх ефективність. Існування великої кількості цих методів дає можливість дистриб'ютору вибрати для себе найбільш оптимальний. В результаті аналізу ефективності можна зробити висновок, що методи непрямого ціноутворення підходять найкраще для цієї сфери бізнесу. Вони допомагають фірмі прислухатися до споживача та максимально догодити йому, збільшивши при цьому свій прибуток.
The methods of determining the price for the distribution sector and business efficiency. The existence of a large number of these methods enables the distributor to choose the most optimal. The analysis of efficiency can conclude that the indirect pricing techniques suited best for this area of business. They help the company listen to the consumer and to please him as much as possible, thus increasing their profits.

Опис

Ключові слова

ціноутворення, собівартість, конкуренція, рентабельність, profitability, profit, pricing

Бібліографічний опис

Васильцова С. О. Аналіз ефективності методів визначення ціни на підприємствах дистриб'юторської сфери / С. О. Васильцова, Т. А. Леус, Д. О. Музика // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 59 (1168). – С. 109-112.