Проблеми безпеки в сучасних ІоТ системах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Метою доповіді є аналіз існуючих питань безпеки ІоТ систем. Беручи до уваги рівень поширення ІоТ, число пристроїв, підключених до ІоТ, зростає щодня. З цим зростає і кількість уразливих до атак місць. Роздивимось деякі з проблем безпеки ІоТ, з якими система стикається на кожному з рівнів. Звідси постає важлива задача щодо забезпечення безпеки величезної кількості конфіденційних даних, що циркулюють в системах ІоТ.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, кібербезпека, туманні обчислення, безпека даних, Інтернет речей

Бібліографічний опис

Аветісова К. А. Проблеми безпеки в сучасних ІоТ системах / К. А. Аветісова, О. С. Ляшенко // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 13-ї міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квітня 2023 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 2 : секція 2 / Нац. ун-т оборони Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Impress, 2023. – С. 81.