Моделі оцінки та аналізу ефективності бізнес-процесів продуктової компанії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний авіаційний університет

Анотація

В роботі запропоновано алгоритм оцінки та аналізу ефективності бізнес-процесів продуктової компанії, який містить наступні основні етапи: оцінка кількісних параметрів бізнес-процесу; побудова моделі залежності результатів бізнес-процесу від ресурсних показників; оцінка показників ефективності управління бізнес-процесом; оцінка синергетичного ефекту від реалізації дочірніх бізнес-процесів. Алгоритм апробовано на вихідних даних продуктової компанії на прикладі групи базових бізнес-процесів, для кожного з яких визначено ієрархію дочірніх процесів. Запропонований алгоритм є досить універсальним та може використовуватися як складова частина системи стратегічного управління продуктової компанії.

Опис

Ключові слова

бізнес-процес, модель, алгоритм, виробнича функція, управління

Бібліографічний опис

Моделі оцінки та аналізу ефективності бізнес-процесів продуктової компанії / Н. Л. Чернова [та ін.] // Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології : матеріали 5-ї Міжнар.наук.-прак. конф., м. Київ, 5-6 березня 2024 р. / Національний авіаційний університет ; гол. ред. Н. В. Касьянова. – Київ : НАУ, 2024. – С. 79-84.