Комп'ютерна схемотехніка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В підручнику наведені форми зображення інформації, логічні основи схемотехніки ЕОМ, схемотехніка цифрових елементів, схемотехніка комбінаційних вузлів, схемотехніка цифрових вузлів, схемотехніка обслуговуючих елементів, схемотехніка аналогових та комбінаторних вузлів, схемотехніка мікроконтролерів та запам'ятовуючих пристроїв. Підручник призначено для студентів, яким викладається навчальна дисципліна "Комп’ютерна схемотехніка", а також може бути корисним усім, хто займається розробкою та використанням сучасної обчислювальної техніки.

Опис

Ключові слова

інформація, сигнал електричний, імпульс, коло розділове, коло диференціююче, коло інтегруюче, дільник напруг, корекція високочастотна, техніка обчислювальна, логіка, алгебра, автомат цифровий, транзистор біполярний, мікросхема цифрова, тригер, дешифратор, мультиплексор, компаратор цифровий, кодоперетворювач, матриця програмована, матриця логічна, суматор комбінаційний, регістр, лічильник, мультивібратор, генератор, перетворення аналого-цифрове, мікроконтролер, програмування

Бібліографічний опис

Кравець В. О. Комп'ютерна схемотехніка : підручник / В. О. Кравець, Є. І. Сокол, О. М. Рисований ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2007. – 480 с.