Опыт дуального образования в Германии

Ескіз недоступний

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Доказано, что в настоящее время необходим комплексный подход к инновационной образовательной стратегии университетов, отражающей главную направленность, – качество обновления всей системы профессиональной подготовки специалистов.

Опис

Ключові слова

дуальное образование, инновационные технологии, подготовка менеджеров, профессиональное образование

Бібліографічний опис

Погорелова Т. А. Опыт дуального образования в Германии [Электронный ресурс] / Т. А. Погорелова, П. Г. Перерва // Вища освіта за новими стандартами: виклики у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 10 травня 2022 р. / ред. кол.: В. Богомолов [та ін.] ; Харків. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 104-107. – URL: https://drive.google.com/file/d/1rkQRD3BxwdE8pu0DJ33Brw2cU_xCzpJF/view, вільний (дата звернення 18.06.2022 р.).