Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою "Додавання графиків і діаграм в звіти засобами СУБД Microsoft Access"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досвід застосування ЕОМ для побудови прикладних систем обробки даних показує, що найефективнішим інструментом тут не є універсальні мови програмування, а спеціалізовані мови для створення систем управління даними. Такі засоби зазвичай включаються до складу систем управління базами даних (СУБД), але вони можуть існувати і окремо. СУБД дають користувачам можливість здійснювати безпосереднє управління даними, а програмістам – швидко розробляти програмні засоби для їх обробки. У методичних вказівках розглядаються питання створення бази даних, роботи з даними і вивчення основ програмування в середовищі СУБД Microsoft Access. СУБД Microsoft Access отримала в даний час дуже широке поширення. Це в першу чергу пов’язано з тим, що дана СУБД входить до складу інтегрованого пакета програм Microsoft Office. Поряд з текстовим процесором Word і електронною таблицею Excel СУБД Access, широко використовується для вирішення різних завдань, пов’язаних з автоматизацією діловодства та документообігу. Наявність досить простого інтерфейсу, розвиненої системи допомоги, а також різних вбудованих засобів (так званих майстрів), які полегшують процес навчання користувача, роблять СУБД Access дуже привабливою, особливо для користувачів, які не мають великого досвіду роботи з системами управління базами даних.

Опис

Ключові слова

системи управління базами даних, інформаційні технології, мови програмування, графічні зображення

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою "Додавання графиків і діаграм в звіти засобами СУБД Microsoft Access" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 035 "Філологія", 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 "Комп’ютерні науки" та 126 "Інформаційні системи та технології" / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 20 c. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48518.