Автоматизованне тестування застосунків з використанням Deep Lerning

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Петров В. В.

Анотація

Опис

Ключові слова

веб-застосунки, тестування безпеки програмного забезпечення, тенології глибокого машинного навчання, автоматизоване тестування

Бібліографічний опис

Кучук Н. Г. Автоматизованне тестування застосунків з використанням Deep Lerning / Н. Г. Кучук, Т. І. Дубовик, Д. О. Лисиця // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 12-ї міжнар. наук.-техн. конф., 27-28 квітня 2022 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 1 : секція 1-4 / Військ. акад. збройних сил Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Петров В. В., 2022. – С. 21.