Investigation of the functioning of a vortex tube in supply of disperse flow (gas – dust particles) to the tube

Ескіз недоступний

Дата

2017

DOI

doi.org/10.15587/2312-8372.2017.109172

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

PC Technology Center

Анотація

Досліджено функціонування вихрових труб для процесу сухого очищення вихлопних газів від аерозолю, в яких аеродинамічна ситуація призводить до виникнення ефекту Ранка. Досліджено процес «сухого» пилоочищення і його теоретичне обґрунтування з урахуванням параметрів: геометрії та конструкції апарату; вхідних параметрів газового потоку і хімічного складу часток; можливості хімічної взаємодії з газовими компонентами.
Исследовано функционирование вихревых труб для процесса сухой очистки выхлопных газов от аэрозоля, в которых аэродинамическая ситуация приводит к возникновению эффекта Ранка. Исследован процесс «сухой» пылеочистки и его теоретическое обоснование с учетом параметров: геометрии и конструкции аппарата; входных параметров газового потока и химического состава частиц; возможности химического взаимодействия с газовыми компонентами.

Опис

Ключові слова

сухе очищення, вихлопні гази, аерозолі, ефект Ранка, вихлопні труби, сухая очистка, выхлопные газы, аэрозоли, эффект Ранка, выхлопные трубы

Бібліографічний опис

Investigation of the functioning of a vortex tube in supply of disperse flow (gas – dust particles) to the tube / V. Shaporev [et al.] // Technology audit and production reserves. – 2017. – Vol. 4, No 3 (36). – P. 4-21.