Визначення структури та оцінка обсягів тіньової економіки в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

The article is devoted to determination of the main theoretical issues of the shadow economy. Of considerable importance is the volume of assessment and examination of structural features of the shadow economy in Ukraine. Also considered dynamics of the shadow economy in percent of official GDP in the period from 2003 to 2009.

Опис

Ключові слова

ВВП, економіка прихована, економіка кримінальна, детінізація економіки

Бібліографічний опис

Линник О. І. Визначення структури та оцінка обсягів тіньової економіки в Україні / О. І. Линник, М. А. Штучка // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 63. – С. 31-35.