Державно-університетська модель комерціалізації інтелектуальної власності

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Показано, що у моделі дослідницького університету фінансування НДР пов’язане з освітою та науковою підготовкою. Державне фінансування підтримує зарплати дослідників, а також придбання обладнання та доступ до приміщень. Певне фінансування надається спеціально для будівництва та/або придбання фізичних приміщень і обладнання. Спільне з університетами виробництво нових знань і освіта збільшує пропозицію вчених, інженерів і технологів, які можуть перетворити результати досліджень на товарні продукти та послуги.

Опис

Ключові слова

комерціалізація, інновації, технології, університети, трансфер, інтелектуальна власність

Бібліографічний опис

Маслак М. В. Державно-університетська модель комерціалізації інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / М. В. Маслак // Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали 7-ї Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15-16 листопада 2022 р. / орг. ком.: О. І. Маслак [та ін.] ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Кременчук, 2022. – C. 461-465. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60347.