Моделювання оптимальної стратегії інвестора на фінансовому ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Одеський національний політехнічний університет

Анотація

Розглянута задача побудови оптимальної динамічної стратегії формування портфеля інвестора. Визначено оптимальні параметри розподілу капіталу, що характеризують структуру портфеля інвестора. Проведено комп’ютерне статистичне моделювання оптимальної поведінки інвестора на фінансовому ринку.
The problem of optimal dynamic strategy design for investor portfolio is considered. The optimal capital allocation parameters that characterize the structure of the investor portfolio are found. A statistical computer simulation of optimal behavior of investors in the financial market is performed.

Опис

Ключові слова

інвестор, фінансовий ринок, інвестиційний портфель, опціон, комп'ютерне статистичне моделювання

Бібліографічний опис

Любчик Л. М. Моделювання оптимальної стратегії інвестора на фінансовому ринку / Л. М. Любчик, Г. Л. Грінберг, Е. Л. Любчик // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві = Information technologies in education, science and production : зб. наук. пр. – Одеса : ОНПУ, 2014. – Вип. 2 (7). – С. 228-236.