Використання кластерного аналізу даних для обліку кіберспортивних змагань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

кіберспорт, інвестування, метод аналізу даних, об'єкт, алгоритм кластеризації

Бібліографічний опис

Немашкалов М. В. Використання кластерного аналізу даних для обліку кіберспортивних змагань / М. В. Немашкалов, А. О. Подорожняк, Н. Ю. Любченко // Інформатика, управління та штучний інтелект : матеріали 5-ї міжнар. наук.-техн. конф. студентів, магістрів та аспірантів, 20-22 листопада 2018 р. / наук. ред. В. Д. Дмитрієнко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 62.