Бренд-менеджмент в косметичній галузі: проблеми та задачі

Ескіз недоступний

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Доведено, що з розвитком соціальних медіа та нових технологій споживачі косметичних продуктів сьогодні стають більш поінформованими та вибірковими при здійсненні покупок косметичних брендів. Косметичні компанії відчувають тиск контролю та нагляду, з метою підвищення якості продукції та зміцненні лояльності споживачів до відповідного косметичного бренду.

Опис

Ключові слова

бренд-менеджмент, імідж, торгівля, ринок, маркетинг, інтелектуальна власність, косметичні підприємства

Бібліографічний опис

Ткачова Н. Бренд-менеджмент в косметичній галузі: проблемі та задачі [Електронний ресурс] / Н. Ткачова, П. Перерва // Теорія та практика менеджменту : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24-26 травня 2022 р. / відп. ред. Л. Черчик ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Електрон. текст.дані. – Луцьк, 2022. – С. 480-483. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57429.