Практикум з курсу "Алгебра і геометрія". Аналітична геометрія

Анотація
Розглянуто методи розв’язання й дослідження задач курсу «Алгебра і геометрія» з розділу «Векторна алгебра». Посібник містить достатню кількість теоретичного матеріалу, докладно розв’язано приклади, подано вправи для самостійної роботи. Призначено для студентів напрямів підготовки «Прикладна математика» та «Системний аналіз», інших технічних спеціальностей.
Опис
Ключові слова
навчально-методичний посібник, площина, кути, коло, еліпс, гіпербола, парабола, метод координат, криві другого порядку
Бібліографічний опис
Практикум з курсу "Алгебра і геометрія". Аналітична геометрія : навч.-метод. посібник / І. В. Сердюк [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТМТ, 2022. – 160 с.