Актуальні проблеми оцінки вартості капіталу в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

капітал підприємства, оцінка вартості, організаційні структури, ринкова економіка, методи оцінки

Бібліографічний опис

Манойленко О. В. Актуальні проблеми оцінки вартості капіталу в Україні / О. В. Манойленко, Ж. В. Самченко // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2012" : тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 грудня 2012 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – С. 252-254.