Оптимізація біотехнології переробки молока в кисломолочні продукти на прикладі сметани

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

молочний цукор, молочнокислі бактерії, сквашування, бактеріальна закваска

Бібліографічний опис

Скорнякова В. С. Оптимізація біотехнології переробки молока в кисломолочні продукти на прикладі сметани / В. С. Скорнякова, М. Ф. Клещев, О. М. Огурцов // XII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 17-20 квітня 2018 р. : у 3 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 109.