Оптимізація біотехнології переробки молока в кисломолочні продукти на прикладі сметани

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
молочний цукор, молочнокислі бактерії, сквашування, бактеріальна закваска
Бібліографічний опис
Скорнякова В. С. Оптимізація біотехнології переробки молока в кисломолочні продукти на прикладі сметани / В. С. Скорнякова, М. Ф. Клещев, О. М. Огурцов // XII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 17-20 квітня 2018 р. : у 3 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 109.