Англійська мова для студентів-хіміків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У посібнику подано матеріали та вправи для розвитку і вдосконалення комунікативних навичок та мовної компетентності майбутніх спеціалістів хімічної промисловості під час практичних занять, тексти для самостійної роботи, а також англо-українській словник фаховіх термінів. Для студентів-прискоренників спеціальності 161 «Хімічні технології».
The learner guide provides materials and exercises for the development and improvement of communication skills and language competence of future chemical industry specialists during practicals, texts for independent work as well as English-Ukrainian vocabularies of professional terms. It is designed for the short course for students of specialty 161 "Chemical technologies".

Опис

Ключові слова

навчальний посібник, іноземна мова, навчальний процес, граматика, комунікативні навички, мовна компетентність, textbook, communication skills, language competence, chemical industry, English-Ukrainian vocabulary

Бібліографічний опис

Подольська Я. А. Англійська мова для студентів-хіміків [Електронний ресурс] : навч. посібник = English learner guide for the сhemistry students : textbook / Я. А. Подольська, Д. Є. Новицька ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 112 с.