Ресторанний бізнес: особливості фінансового обліку та аудиту продукції за торгівельним та виробничим методами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Заклад ресторанного господарства – це організаційно-структурна одиниця у сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє, виготовляє, продає і організовує споживання продукції власного виробництва та покупних товарів, може організувати дозвілля споживачів. Суть проблеми полягає в тому, що в ресторанному господарстві комбінується і виробництво, і торгівля. Тобто це торгово-виробнича сфера діяльності, причому в поєднанні з наданням послуг. Тому фінансовий облік містить два підходи до обліку в закладах ресторанного господарства: торговельний та виробничий.
Accounting at public catering establishments is a subject of discussion, which is today given particular attention. The presence of the public nutrition elements of both production and trade, and the use of a significant range of constantly changing food and beverages, also raises problems in accounting and calculating the cost of production. Accounting for the cost of catering services has its own characteristics, both in methodological principles and in documentary design, conducting analytical accounting for food, in the application of forms of accounting registers, information reporting. This, in turn, leads to new problems in accounting for costs, the solution of which requires further improvement of accounting. One of the most difficult tasks that are carried out in the decision-making process is the choice of an optimal approach to accounting in restaurant business. Therefore, the main problem is the study of approaches to accounting for catering costs and the feasibility of their feasibility, which is essential for the practical implementation.

Опис

Ключові слова

ресторанний бізнес, торгівельний метод, виробничий метод, фінансовий облік, аудит, restaurant business, trade method, production method, financial accounting, audit

Бібліографічний опис

Брік С. В. Ресторанний бізнес: особливості фінансового обліку та аудиту продукції за торгівельним та виробничим методами / С. В. Брік // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 45 (1266). – С. 79-82.