Інформаційне забезпечення бізнес-діяльності туристичних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Доведено, що при прийнятті управлінських рішень щодо оптимізації витрат велике значення набуває достовірність інформації, що формується в основному в системі бухгалтерського обліку, а також дані про шляхи зниження витрат, виявлених в процесі економічного аналізу.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, туристична сфера, вимоги, управління витратами

Бібліографічний опис

Перерва П. Г. Інформаційне забезпечення бізнес-діяльності туристичних підприємств / П. Г. Перерва, О. П. Косенко, В. О. Матросова [Електронний ресурс] // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 травня 2021 р. – Запоріжжя, 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з тит. екрана. – С. 218-220.