Методологічні аспекти сучасних підходів до сутності розвитку підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В статті відображено результати аналізу літературних джерел щодо сутності поняття "розвиток". Запропоновано за основні властивості, які притаманні розвитку, визначати: циклічність, спіральність, спрямованість та динамічність. Узагальнено характеристику розвитку підприємства та обгрунтовано доцільність використання підходу до розуміння категорії "розвиток підприємства" як до результату протиріч: зовнішніх та внутрішніх щодо підприємства. Запропоновано авторське визначення поняття розвитку промислового, і в тому числі, машинобудівного підприємства. Існуючи види протиріч розвитку підприємства доповнено класифікаційними ознаками "за сферами кризоутворюючих факторів".
Опис
Ключові слова
розвиток підприємства, формування стратегії розвитку, властивості розвитку, розв'язання протиріч, життєвий цикл підприємства, класифікація протиріч
Бібліографічний опис
Побережний Р. О. Методологічні аспекти сучасних підходів до сутності розвитку підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища / Р. О. Побережний, Н. М. Побережна // Соціально-економічний розвиток України: проблеми та перспективи : кол. монографія / ред. О. В. Манойленко. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – Розд. 5. – С. 229-242.