Експертне оцінювання при прийнятті управлінських рішень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
управлінські рішення, управління підприємством, управлінський контроль
Бібліографічний опис
Побережний Р. О. Експертне оцінювання при прийнятті управлінських рішень / Р. О. Побережний // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я (MicroCAD–2016) : наук. вид. : тези доп. 24-ї міжнар. наук.-практ. конф., [18-20 травня 2016 р.] : у 4 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 256.