Развитие имитационного моделирования механизма наклона кузова с линейным электромеханическим преобразователем

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПИ"
Анотація
In the article the resulted improves simulation model of mechanism of inclination of body in the curved areas of way. The schematics of modeling of a pneumatic spring support are showed with the use of mechanical and thermodynamics models.
У статті наведена поліпшена імітаційна модель механізму нахилу кузова у кривих ділянках шляху. Показано схеми моделювання пневматичного ресорного підвішування із використанням механічної та термодинамічної моделей.
Опис
Ключові слова
железная дорога Украины, магистрали, железнодорожный транспорт, математическая модель, пневморессора
Бібліографічний опис
Ерицян Б. Х. Развитие имитационного моделирования механизма наклона кузова с линейным электромеханическим преобразователем / Б. Х. Ерицян, Д. И. Якунин // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Транспортное машиностроение. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 39. – С. 92-97.