Історія розвитку сімейства нейронних мереж R-CNN

Ескіз недоступний
Дата
2022
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
машинне навчання, аналіз даних, задачі класифікації, класифікація зображення, Regions with CNNs, згорткова нейронна мережа, компꞌютерний зір
Бібліографічний опис
Оніщенко Д. П. Історія розвитку сімейства нейронних мереж R-CNN / Д. П. Оніщенко, С. С. Ткаченко // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес [Електронний ресурс] : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. студ. і аспірантів, 29 вересня 2022 р. / ред. кол. В. М. Скляр [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 640-642. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60729.