Justification of the calculation methods of the main parameters of vortex chambers

Ескіз недоступний
Дата
2017
DOI
doi.org/10.15587/2312-8372.2017.112782
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
PC Technology Center
Анотація
На основі побудови наближеної моделі руху дисперсного потоку у вихровому апараті здобуті аналітичні вирази для визначення швидкості дрейфу часток пилу за напрямком до стінки апарату. Проведені розрахунки щодо усереднення тангенційної і вісьової складової швидкості газового потоку. З використанням вказаних аеродинамічних параметрів газового потоку визначена ефективність пиловловлення у вихрових апаратах.
На основе построения приближенной модели движения дисперсного потока в вихревом аппарате получены аналитические выражения для определения скорости дрейфа частиц пыли по направлению к стенке аппарата. Проведены расчеты по усреднению тангенциальной и осевой составляющей скорости газового потока. С использованием указанных аэродинамических параметров газового потока определена эффективность пылеулавливания в вихревых аппаратах.
Опис
Ключові слова
вихровий апарат, навколишнє середовище, дисперсний потік, газовий потік, швидкість газу, вихревой аппарат, окружающая среда, дисперсный поток, газовый поток, скорость газа
Бібліографічний опис
Justification of the calculation methods of the main parameters of vortex chambers / I. Pitak [et al.] // Technology audit and production reserves. – 2017. – Vol. 5, No 3 (37). – P. 9-13.