Influence of the inlet flow swirler construction on hydrodynamics and efficiency of work

Ескіз недоступний
Дата
2017
DOI
doi.org/10.15587/2312-8372.2017.112786
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
PC Technology Center
Анотація
Досліджено вплив конструкції завихрювача і місця його установки в газоході для подачі газопилового потоку на ефективність роботи вихрового апарата. Доведено, що конструкція завихрювача при відповідних умовах дозволяють закрученому потоку досягати максимально можливої для даної конструкції кутової швидкості обертання газового потоку. Розроблена принципова конструкція вихрового пиловловлювача, яка дозволяє підвищити ефективність очистки за допомогою вихрового апарату до 98–99 %.
Исследовано влияние конструкции завихрителя и места его установки в газоходе для подачи газопылевого потока на эффективность работы вихревого аппарата. Доказано, что конструкция завихрителя при соответствующих условиях позволяет закрученному потоку добиваться максимально возможной для данной конструкции угловой скорости вращения газового потока. Разработана принципиальная конструкция вихревого пылеуловителя, которая позволяет повысить эффективность очистки с помощью вихревого аппарата до 98–99 %.
Опис
Ключові слова
конструкція завихрювача, агломерація пилу, кутова швидкість обертання, газові потоки, конструкция завихрителя, агломерация пыли, угловая скорость вращения, газовые потоки
Бібліографічний опис
Influence of the inlet flow swirler construction on hydrodynamics and efficiency of work / I. Pitak. [et al.] // Technology audit and production reserves. – 2017. – Vol. 5, No 3 (37). – P. 14-22.