Використання штучних нейронних мереж для виявлення змін стану рослинності

Ескіз недоступний

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Петров В. В.

Анотація

Опис

Ключові слова

показники вегетаційного покрову, рослинні індекси, зміни стану рослинності

Бібліографічний опис

Любченко Н. Ю. Використання штучних нейронних мереж для виявлення змін стану рослинності / Н . Ю. Любченко, Д. Н. Оніщенко, А. О. Подорожняк // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 12-ї міжнар. наук.-техн. конф., 27-28 квітня 2022 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 1 : секція 1-4 / Військ. акад. збройних сил Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Петров В. В., 2022. – С. 121.