Influence of the inlet flow swirler construction on hydrodynamics and efficiency of work

Ескіз недоступний

Дата

2017

DOI

doi.org/10.15587/2312-8372.2017.112786

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

PC Technology Center

Анотація

Досліджено вплив конструкції завихрювача і місця його установки в газоході для подачі газопилового потоку на ефективність роботи вихрового апарата. Доведено, що конструкція завихрювача при відповідних умовах дозволяють закрученому потоку досягати максимально можливої для даної конструкції кутової швидкості обертання газового потоку. Розроблена принципова конструкція вихрового пиловловлювача, яка дозволяє підвищити ефективність очистки за допомогою вихрового апарату до 98–99 %.
Исследовано влияние конструкции завихрителя и места его установки в газоходе для подачи газопылевого потока на эффективность работы вихревого аппарата. Доказано, что конструкция завихрителя при соответствующих условиях позволяет закрученному потоку добиваться максимально возможной для данной конструкции угловой скорости вращения газового потока. Разработана принципиальная конструкция вихревого пылеуловителя, которая позволяет повысить эффективность очистки с помощью вихревого аппарата до 98–99 %.

Опис

Ключові слова

конструкція завихрювача, агломерація пилу, кутова швидкість обертання, газові потоки, конструкция завихрителя, агломерация пыли, угловая скорость вращения, газовые потоки

Бібліографічний опис

Influence of the inlet flow swirler construction on hydrodynamics and efficiency of work / I. Pitak. [et al.] // Technology audit and production reserves. – 2017. – Vol. 5, No 3 (37). – P. 14-22.