Історія розвитку сімейства нейронних мереж R-CNN

Ескіз недоступний
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
машинне навчання, аналіз даних, задачі класифікації, класифікація зображення, Regions with CNNs, згорткова нейронна мережа, компꞌютерний зір
Бібліографічний опис
Оніщенко Д. П. Історія розвитку сімейства нейронних мереж R-CNN / Д. П. Оніщенко, С. С. Ткаченко // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес [Електронний ресурс] : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. студ. і аспірантів, 29 вересня 2022 р. / ред. кол. В. М. Скляр [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 640-642. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60729.