Маркетингова діяльність підприємств

Анотація

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і методичні засади маркетингу в обсягах фахових нормативних дисциплін, що викладаються у рамках підготовки бакалаврів та магістрів з маркетингу. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення. Навчальний посібник призначений для бакалаврів, магістрантів, аспірантів, а також тих, хто вивчає маркетинг на неекономічних спеціальностях вищих навчальних закладів. Буде корисним викладачам вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, підприємцям, керівникам та спеціалістам підприємств та широкому колу читачів, яких цікавлять актуальні питання сучасного маркетингу.

Опис

Ключові слова

маркетинг, економіна теорія, маркетингова діяльність, маркетингові дослідження, наукові дослідження, управління маркетинговими дослідженнями, ринок, конкурентоспроможність товару, конкуренція, маркетингова товарна політика, мерчандайзинг, нестандартний маркетинг, соціально-етичний маркетинг, маркетинг відносин, електронна комерція, канали збуту продукції, маркетингова інфраструктура ринку, маркетинговий менеджмент, проектний менеджмент, брендинг, маркетингова політика комунікацій, рекламні технології, рекламний менеджмент, рекламна компанія, маркетинговий аудит

Бібліографічний опис

Маркетингова діяльність підприємств [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. П. Косенко [та ін.] ; ред. О. П. Косенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2018. – 1008 с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35863