Конспект лекцій з дисципліни "Діагностика маркетингової діяльності підприємства"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Конспект лекцій з дисципліни «Діагностика маркетингової діяльності підприємства» розроблено згідно освітньо-науковій програмі зі спеціальності 075 «Маркетинг». Дисципліна «Діагностика маркетингової діяльності підприємства» спрямована на ознайомлення здобувачів третього рівня вищої освіти щодо розгляду діагностики як процесу пізнання, що полягає в одержанні, переробці й використанні значущої інформації про певне явище за допомогою його розпізнавання у сфері управління маркетингом. Конспект лекцій містить п’ять тем, у кожній з яких розглядається зміст питань теми, розкривається їх сутність.

Опис

Ключові слова

маркетингова діагностика, конспект лекцій, КРІ, споживачі, оцінювання, аналіз, діагностика маркетингової діяльності підприємства

Бібліографічний опис

Конспект лекцій з дисципліни "Діагностика маркетингової діяльності підприємства" : для здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спец. 075 "Маркетинг" / уклад. Л. С. Ларка. – Харків : НТУ "ХПІ", 2023. – 48 с.