Justification of the calculation methods of the main parameters of vortex chambers

Ескіз недоступний

Дата

2017

DOI

doi.org/10.15587/2312-8372.2017.112782

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

PC Technology Center

Анотація

На основі побудови наближеної моделі руху дисперсного потоку у вихровому апараті здобуті аналітичні вирази для визначення швидкості дрейфу часток пилу за напрямком до стінки апарату. Проведені розрахунки щодо усереднення тангенційної і вісьової складової швидкості газового потоку. З використанням вказаних аеродинамічних параметрів газового потоку визначена ефективність пиловловлення у вихрових апаратах.
На основе построения приближенной модели движения дисперсного потока в вихревом аппарате получены аналитические выражения для определения скорости дрейфа частиц пыли по направлению к стенке аппарата. Проведены расчеты по усреднению тангенциальной и осевой составляющей скорости газового потока. С использованием указанных аэродинамических параметров газового потока определена эффективность пылеулавливания в вихревых аппаратах.

Опис

Ключові слова

вихровий апарат, навколишнє середовище, дисперсний потік, газовий потік, швидкість газу, вихревой аппарат, окружающая среда, дисперсный поток, газовый поток, скорость газа

Бібліографічний опис

Justification of the calculation methods of the main parameters of vortex chambers / I. Pitak [et al.] // Technology audit and production reserves. – 2017. – Vol. 5, No 3 (37). – P. 9-13.