Вплив кон'юнктури товарного ринку на етапи життєвого циклу конкурентної переваги

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сумський державний університет

Анотація

Оцінювання та аналіз ринкової кон'юнктури є необхідною умовою для формування державної економічної і соціальної політики регулювання ринку, боротьби з інфляційними процесами, розробки відповідних законопроектів. Стан ринкової кон’юнктури є основою для розробки програми дій кожного підприємства на ринку своєї продукції, визначає місце і роль підприємства в економічній системі суспільства.

Опис

Ключові слова

підприємство промислове, розвиток інноваційний, конкурентоспроможність, потенціал стратегічний

Бібліографічний опис

Перерва П. Г. Вплив кон'юнктури товарного ринку на етапи життєвого циклу конкурентної переваги / П. Г. Перерва, Т. О. Кобєлєва, Н. П. Ткачова // Зб. тез доп. 7-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу”, 26-28 вересня 2013 р. – Суми : ТОВ "ДД "Папірус", 2013. – С. 213-215.