Великі наукові ідеї, які змінили Світ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Посібник підготовлено колективом авторів з різних наукових та освітніх галузей як цикл уроків міждисциплінарного освітнього проекту "Великі наукові ідеї, які змінили Світ". На прикладі всесвітньовідомих відкриттів та досліджень запропоновані методики викладання природничо-математичних дисципліни через зв'язок з історією наукових відкриттів та винаходів, які змінили життя людства. Посібник містить ілюстрації, довідкові дані у формі таблиць та схем, питання для самоперевірки та літературу для подальшого ознайомлення з матеріалом. Для вчителів природничих та математичних дисциплін та учнів старших класів закладів середньої загальної освіти .

Опис

Ключові слова

навчальний посібник, наукові відкриття, мило, теплові машини, токарні верстати, оптика, електрика, полімери, аварійний струм, саліцилова кислота, промислова перегонки нафти, біосфера, промислове коксування вугілля, мережі

Бібліографічний опис

Великі наукові ідеї, які змінили Світ : навч. посібник до циклу уроків міждисциплінарного освітнього проекту "Великі наукові ідеї, які змінили Світ" / К. О. Мінакова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – 220 с.