Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи та виконання індивідуального завдання з дисципліни "Маркетинг в антикризовому менеджменті"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Дані методичні рекомендації складаються з трьох частин: рекомендації щодо практичних занять, рекомендації щодо самостійної роботи та рекомендації щодо виконання індивідуального завдання. Рекомендації щодо практичних занять представлені у вигляді детального плану заняття, що дозволяє акцентувати увагу здобувачів на ключові моменти теми практичного заняття. Обговорення заданих тем під час практичних занять дозволяє здобувачам відпрацювати навички ведення наукового диспуту, обґрунтовувати власну точку зору, прислухатися до конструктивної критики. Теми практичних занять відповідають силабусу дисципліни «Маркетинг в антикризовому менеджменті». Рекомендації щодо самостійної роботи містять завдання для самостійного виконання та тести, виконання яких дозволяє здобувачам освіти закріпити матеріал лекційних та практичних занять. Методичні рекомендації щодо практичних занять, рекомендації щодо самостійної роботи та рекомендації щодо виконання індивідуального завдання є частиною навчально-методичного комплексу дисципліни.

Опис

Ключові слова

маркетинг, кризовий маркетинг, превентивний антикризовий маркетинг, посткризовий маркетинг, менеджмент, криза, методичні рекомендації

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи та виконання індивідуального завдання з дисципліни "Маркетинг в антикризовому менеджменті" : для здобувачів другого (магістр) рівня вищої освіти освітньої програми "Маркетинг" за спец. 075 "Маркетинг" / уклад. Л. С. Ларка. – Харків : НТУ "ХПІ", 2023. – 36 с.