Просування в системі маркетингових комунікацій: методологічні підходи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Проведено теоретичний аналіз сутності просування як складової системи маркетингових комунікацій. Розглянуто підходи різних авторів до визначення поняття "просування". Проведено аналіз спільних та відмінних рис між просуванням та маркетинговими комунікаціями. Відмічено, що на теперішній час немає чіткого розмежування визначень "просування" та "маркетингові комунікації". Визначено місце та роль просування у системі маркетингових комунікацій.
Nowadays the confusion in the application of the terminology of the promotion system and the theory of marketing communications is increasingly observed. It can be explained by the similarity of instruments of influence on the customer and discrepancy in the understanding of borrowed terminology. In the article the essence of promotion was analyzed as a component of the marketing communications system. Approaches of different authors about the definition of the concept of "promotion" were considered also. Common and distinctive features of the promotion and marketing communications were analyzed. Groups of methods that relate to promotion and marketing communications were considered. It was noted, that marketing communications is a broader concept because of a wider range of functions. Also, nowadays there is no clear division of concepts "promotion" and "marketing communications". Was defined the place and the role of promotion in the system of marketing communications.

Опис

Ключові слова

маркетингові комунікації, ринок, продукт, покупець, стимулювання збуту, елементи комплексу маркетингу, marketing communications, market, product, customer, sales promotion, elements of the marketing mix

Бібліографічний опис

Романчик Т. В. Просування в системі маркетингових комунікацій: методологічні підходи / Т. В. Романчик // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 45 (1266). – С. 26-29.