Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
ТОВ "Друкарський дім "Папірус"
Анотація
У монографії досліджено проблеми і перспективи управління на ринкових засадах процесами інноваційного розвитку на державному, регіональному рівнях та рівні окремого підприємства. Викладено авторські підходи до розробки методів та інструментів управління інноваційним розвитком підприємств у руслі стратегії інноваційного прориву . Розглянуто інноваційні методи екологічного менеджменту та маркетингу. Для фахівців з інноваційного менеджменту і маркетингу інновацій, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей ВНЗ.
Опис
Ключові слова
інтелектуальний капітал, маркетингова діяльність, феномен стратегічного партнерства підприємств, управлінське консультування, інноваційна активність, конкурентоспроможність
Бібліографічний опис
Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком : монографія / C. М. Ілляшенко [та ін.] ; заг. ред. С. М. Ілляшенко. – Суми : Папірус, 2011. – 644 с.